سبــــــــــــــزوار دیارســــــــــــــــــــربداران

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

چکیده : ... با عنوان : بخوانید :

 

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 244 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 3:52
چکیده : ... با عنوان : پل حارث آباد بخوانید :

پل حارث آباد

کال شور

کال شور

عکاس:علی مسکنی

فرسنده رضا مسکنی از سبزوار

سلام دوست عزیز اگه عکس قشنگ درمورد سبزوار داری به این آدرس ایمیل کن با تشکر

hamidhfs@yahoo.com

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 374 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 3:06
چکیده : ... با عنوان : شخصیت های سیاسی و فرهنگی بخوانید :

عبدالرزاق‌باشتنی- خواجه‌وجیه‌الدین‌مسعودباشتنی- آقامحمدآی‌تیمور- كلواسفندیار- خواجه‌شمس‌الدین‌علی‌چشمی

خواجه‌یحیی‌كرابی- خواجه‌ظهیرالدین‌كرابی- پهلوان‌حیدرقصاب- خواجه‌لطف‌الله‌باشتنی - پهلوان‌حسن‌دامغانی

- خواجه‌علی‌مؤید- امیرشمس‌الدین‌فضل‌الله‌باشتنی‌سبزواری- دكترقاسم‌غنی- محمدتقی‌شریعتی- شیخ‌محمدتقی‌بهلول

دكترعلی‌شریعتی

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 204 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 4:04
چکیده : ... با عنوان : شعرا بخوانید :


اوحدسبزواری- امیرشاهی‌سبزواری- كمالی‌سبزواری - محمدهاشم‌افسر- - ابن‌یمین‌فریومدی

بیهقی(محمدبن‌عبدالرزاق)

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 218 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 4:03
چکیده : ... با عنوان : عرفا بخوانید :
 عرفا
 شیخ‌سعدالدین‌حموئی- شیخ‌محمدعلی‌مؤذن‌سبزواری- حاج‌میرزا اسماعیل‌سبزواری امام‌الحرمین‌جوینی ...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 203 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 4:02
چکیده : ... با عنوان : فقها و محدثان بخوانید :

فقها و محدثان
علی‌ابن‌ابراهیم‌بیهقی-ابوبكراحمدابن‌بیهقی- بیهقی (ابوطیب‌محمدابن‌علی)-بیهقی (محمدابن‌سعودیه)-

بیهقی (ابوعلی‌حسین‌ابن‌احمد)- بیهقی (ابن‌ابی‌طیب)-بیهقی (ابوالفرج‌یعقوب)-بیهقی (ابوسعدمحسن‌ابن‌محمد)-

بیهقی (ابراهیم‌جعفر)-ابوالفتح‌سهل‌ابن‌علی‌ارغیانی -بیهقی (ابوسعید زید)- -بیهقی (ابوعلی‌احمد)- بیهقی (احمدابن‌حسین

ابوالقاسم‌زیدابن‌حسین‌بیهقی - بیهقی (برزهی)- بیهقی (ابومنصورعلی)- بیهقی (ابوالحسین‌زید- بیهقی (بهاءالدین‌محمد)

بیهقی (ابوالحسن‌علی)- بیهقی (شیخ‌ابوالحسن‌عبیدالله)- قطب‌الدین‌كیدری‌بیهقی- ابوالمحاسن‌مسعودبن‌علی‌صوانی‌بیهقی

حسین‌ابن‌علی‌بن‌عبدالصمدتمیمی‌سبزواری طبرسی- واعظ‌‌‌ شیعی- محقق‌سبزواری- علامه‌حاج‌میرزا حسن‌سبزواری

حاج‌میرزا ابراهیم‌شریعتمداری- شیخ‌عبدالله‌قاضی‌سبزواری- حاج‌میرزا حسن‌علوی‌سبزواری - السیدعبدالله‌برهان‌المحققین

السیدمحمدمهدی‌علوی‌سبزواری- آیت الله سید عبدالعلی سبزواری - حاج‌میرزا حسین‌سیادتی

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 261 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 4:01
چکیده : ... با عنوان : نام و نسب سبزوار بخوانید :
نام و نسب سبزوار:
محدوده تقریبی شهرستان كنونی سبزوار در متون كهن ((بیهق)) نامیده شده و مشتمل بر دو شهر به نام‌های ((خسروگرد)) و سبزوار بوده است.
بنیاد شهر سبزوار را برخی از دوران اشكانیان و هم‌زمان با پیدایش و شكوفایی جاده ابریشم، راه بین‌المللی خاور به باختر می‌دانند و بعضی بر این باورند كه تاریخ بنای این شهر هم‌زمان با آغاز حكومت ساسانی است.با اینكه در آثار به جا مانده از دوران ساسانی از بیهق و سبزوار نامی برده نشده، ولی وجود آتشكده آذربرزین مهر یكی از سه آتشكده مهم ساسانی، در ریوند سبزوار و موارد بسیار دیگر حكایت از پیشینه فرهنگ و تاریخی كهن در این ناحیه دارد، هر چند كه آبادی آن در سده‌های نخستین هجری قمری به اوج خود رسیده است.
ابوالحسن علی بن زید بیهقی در واژه شناسی لفظ بیهق چند قول آورده: آن‌را برگرفته از واژه پارسی باستان ((بیهین)) به معنی بهترین و ((پیهه)) یعنی به قدم پیموده شده و منسوب به شخص ((بیهه)).و در وجه تسمیه سبزوار نوشته است كه: "سبزوار را مامویه بن شاپور الملك بنا كرده است و سبزوار در اصل ماهویه آباد بوده كه نام پسر ابن ماهویه و یزد خسرو بوده است كه خسرو شیر و خسروآباد و بیهق و خسروگرد را بنا نموده است. ازسال ۶۰۰ هجری قمری، نام سبزوار جانشین شهر كهن بیهق شده است.شكوفایی و آبادی شهر سبزوار از پایان دوران سلجوقی و آغاز به كار دودمان سربدار شیعی مذهب است، كه حدود ۴۵ سال شهر سبزوار را پایتخت خود ساخته بودند و سرانجام در ۷۸۳ هجری قمری و به دست تیمور لنگ افتاد و بخش‌های وسیعی از آن ویران شد.
«
هانری رنه دالمانی» در سفرنامه از خراسان تا بختیاری درباره نام سبزوار، می‌گوید: "شاید به‌مناسبت باغ‌های زیادی كه مانند كمربند آن را فراگرفته‌اند،‌ چنین نامیده می‌شود. "
باید گفت حیات هر قومی بسته به فرهنگ و دانش آن مرز و بوم دارد و این‌كه آنان تا چه حد از علم و تمدن بهره داشته اند، نقش مؤثری در افتخارات آن قوم دارد و این افتخار حاصل نمی‌گردد جز اینكه میان قوم، بزرگان و علما و دانشمندانی پا به عرصه ظهور نهاده باشند.و از آنجا كه سبزوار نیز دارای چنین افتخاراتی در گذشته بوده است، پس بهتر آمد تا بر تلاش و كوشش آنان ارج نهاده از سرمایه‌های مفید آنان بهره ببریم و آیندگان را نیز مشمول این فضیلت گردانیم.

 

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 211 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 4:00
چکیده : ... با عنوان : آمار و اطلاعات جمعيتي سبزوار بخوانید :
 آمار و اطلاعات جمعيتي سبزوار:

مساحت شهرستان 17718 کيلومتر مربع

مساحت شهر 2676 هکتار

جمعيت شهرستان بر اساس آمار سال 85 برابر 419049نفر

ارتفاع ازسطح دريا 950 متر

ميزان متوسط بارندگي : 225 ميليمتر

جمعيت شهر براساس آمار سال 85 برابر 214582 نفر

راه هاي آسفالته شهرستان: 433 کيلومتر

تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي 11 واحد

مساحت بافت فرسوده 186 هکتار

قدمت : حدود 5500 سال به روايت يافته اي اخير باستان شناسي .

فرماندار شهرستان :قاسم شعباني عطار

معاون سياسي احتماعی: آقاي رضا مدرسی پور

معاون عمراني : آقاي محمدکلاته

کمترين درجه حرارت تجربه شده : زمستان سال 1386 با 8/20 – درجه

بيشترين درجه حرارت تجربه شده : تابستان سال 1362 با 5/45 درجه

درجه شهرداري : 10

تعداد مناطق شهرداري: 2 منطقه

فرمانداري ويژه :معاونت استانداري

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 208 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 3:09
چکیده : ... با عنوان : اسطوره‌ها و افسانه‌ها بخوانید :

اسطوره‌ها و افسانه‌ها:

مردم سبزوار معتقدند جنگ ایرانیان و تورانیان در حوالی سبزوار اتفاق افتاده‌است. همین طور معتقدند گور سهراب در این شهر و در محل فعلی شهرداری سبزوار قرار داشته‌است و کلاه خود و زره مکشوفه در سال‌های گذشته به موزه آستان قدس رضوی تحویل شده و شهرداری سبزوار در حال حاضر بنای یادبودی بر آن نهاده است. هر چند بسیاری داستان رستم و سهراب را اثری اساطیری می‌دانند. در تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی) مطالبی در این خصوص آمده‌است و در شرح مسافرت شاه طهماسب صفوی به خراسان و گذرش از شهر سبزوار به هنگام اجرای نمایش رستم و سهراب توسط کسانی که برای خیر مقدم به پیشواز شاه آمده‌اند از اینکه مردم سبزوار این گونه با شاهنامه و مضامین آن آشنایند متعجب می‌شود.

...
نویسنده : سید هاشم حسینی بازدید : 173 تاريخ : شنبه 5 اسفند 1391 ساعت: 3:06